پشت این کوه قشنگ

                  که همه پُر شده از صخره و سنگ

                  سبزه زاریست که دل میبرد از سینۀ تنگ

                  آبشاریست سرانجامش رود ، که خروشان شده ،

                  فریاد کنان . . . با نوای فرحی میگذرد ، تا به دریا . . .

                  زبر و حاشیۀ کلبۀ چوبی قشنگ.

                  جمع مرغان یک سو ، بازی شاپرک و اردک و قو

                  گاه در بوسه کنار، گاه باهم لب جو

                  همه باهم هم سو

                  نغمه چلچله و صوت هزار

                  رقص مرغان به چمن زار بهار

                  شور و عشق موج زند در دیدار

                  حاصل هوش و سواد و فرهنگ

                  مرغ صبح نغمه گهی زد به نماز

                  صبحدم را بـه دمش کرد آغاز

                  روز با شوق و شعف چون شد باز

                  دم خوش روز کند خوش آهنگ

                  پشت این کوه بلند ، همه زیبا شده است ،

                  چه فریبا شده است

                  همه جا جشن و سرور ، همه جا شادی و شور ،

                  همه در وادی نور

                  دم خوش یُمن مبارک باد است

                 همه جا عشق و امید ، همه جا غرق نوید ،

                  همه درسایه یک سرو سپید

                  شادمانه بشتابید که مهر ، آباد است

                  نصرآواز نما با دف و چنگ خوش و جاوید نوای عُشاق

                  کور بادا که ندید این فرهنگ لال بادا که نخواند این آهنگ

به نقل از وبسایت بیت

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:46  توسط رضا  |